Σημαντική πληροφορία !

Συνάδελφοι,όσοι από εσάς επιλέξατε ως γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Λυκείου,αν δεν βρήκατε τα βιβλία του καθηγητή, μπορείτε να έχετε μαζί σας και να χρησιμοποιήσετε τις <<Οδηγίες για τη διδασκαλία Φιλολογικών Μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο>>,του Ο.Ε.Δ.Β..
Καλή επιτυχία σε όλους!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: