Καιρός για παιχνίδι

Διαβάζουν τη σκέψη σας. Πώς γίνεται;
Το πρώτο είναι εδώ

Το δεύτερο εδώ


Για να δω πώς θα τα πάτε...
ΥΓ Στοιχειώδεις γνώσεις Αγγλικών απαραίτητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: