Ερωτήσεις πιστοποίησης (επιμορφωτών Β επιπέδου)

Μπήκαμε ήδη στην τελευταία στροφή του αγώνα. Δειγματικά και ΜΟΝΟ παραθέτω ορισμένους συνδέσμους για ενημέρωση και εξάσκηση:
ΥΓ: Είναι ερωτήσεις για την πιστοποίηση των επιμορφωτών και όχι των επιμορφούμενων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: