Συννεφόλεξο

Το Wordle είναι μια από τις πολλές εφαρμογές δημιουργίας "συννεφόλεξων" (word clouds). Είναι μια εύχρηστη εφαρμογή web 2,  που οπτικοποιεί με πολύ απλό τρόπο τόσο τις λέξεις ενός κειμένου όσο και τη συχνότητα εμφάνισής τους. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να δημιουργήσει ένα "σύννεφο" να το αποθηκεύσει σαν εικόνα ή να το δημοσιεύσει στο ιστολόγιό του. Μπορεί χρησιμοποιηθεί παιδαγωγικά για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, την παραγωγή λόγου, τον έλεγχο εμφάνισης των λέξεων, την έκφραση των απόψεων των μαθητών, την ανάλυση κειμένων, τη δημιουργικότητα κλπ.
Σχετικά παραδείγματα Διαδραστικοί πίνακες και ΚΣΕ. Αναλυτική παρουσίασή οτυ εδώ.
Ανάλογη εφαρμογή με ακόμη περισσότερες δυνατότητες είναι και το Tagxedo

http://www.tagxedo.com/art/58a13b0414074616

Δεν υπάρχουν σχόλια: