Διαδικτυακοί πόροι διαδραστικών

Συγκέντρωσα και σας παραθέτω μια ενδεικτική λίστα συνδέσμων με διαδραστικές εφαρμογές.
Φυσικές επιστήμες

 1. http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/2010-11/science/science3-forces/eng/startHere.html Δυνάμεις 
 2. http://users.otenet.gr/~givla1/Virtual-labssimulations.htm  Εικονικά εργαστήρια Φυσικής 
 3. http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/el  Εικονικά εργαστήρια Φυσικής προσομοιώσεις στα ελληνικά
 4. http://www.htwins.net/scale2/  Η κλίμακα του σύμπαντος
 5. http://www.solarsystemscope.com/scope.swf Προσομοίωση του ηλιακού συστήματος
 6. http://library.thinkquest.org/10157/geoglobe.html Γεωγραφία
 7. http://www.sunaeon.com/ Πλανήτες 
 8. http://www.zygotebody.com/#nav=2.46,85.88,250  Το ανθρώπινο σώμα

Μαθηματικά

 1. http://www.primaryinteractive.co.uk/maths.htm Μαθηματικά
 2. http://illuminations.nctm.org/Lessons.aspx  Μαθηματικά
 3. http://e-maths.gr/diadagymnasiou.html  Μαθηματικά
 4. http://www.planetmath.gr/  Μαθηματικά Λυκείου
 5. https://sites.google.com/site/mathfungames/test2/xm  Μαθηματικά παιχνίδια

Φιλολογικά

 1. http://users.sch.gr/mstamati/index.htm Φιλολογικά Γυμνασίου
 2. http://www.gkonstantinou.com/school_work/index.html  Φιλολογικά Γυμνασίου
 3. http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/eisodos.htm  Φιλολογικά Γυμνασίου Λυκείου
 4. http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-A115/HTML/index.html   Ομηρικά έπη
 5. http://www.schoolsliaison.org.uk/kids/greecepot.htm  αγγειογραφία
 6. http://online.eduportal.gr/b_online_istoria.htm  Ελληνική Πύλη Παιδείας
 7. http://web.uvic.ca/hrd/greek/index.htm  Αθήναζε..
 8. Εάλω η πόλις
 9. Θεόδωρος Τα βήματα ενός μοναχού του 10ου αιώνα στο Βυζάντιο  
 10. http://filologos-tpe.blogspot.com/2010/11/blog-post_1383.html  Εικονικές περιηγήσεις

Διάφορα

 1. http://www.e-yliko.gr/Lists/List10/Progr_Ask.aspx Γαλλικά
 2. http://www.e-nglish.eu/education_material/interactive_material/  Αγγλικά
 3. http://www.topmarks.co.uk/Interactive.aspx
 4. http://www.prometheanplanet.com/en-us/resources/
 5. http://www.khanacademy.org/exercise/measuring_angles  3000 μαθήματα, εκπαιδευτικά βίντεο και ασκήσεις
 6. http://www.skoool.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=19  Μαθηματικά Φυσική χημεία Βιολογία  

Δεν υπάρχουν σχόλια: