Λεπτομέρειες σχετικά με την Πιστοποίηση
Επιπροσθέτως έχω την ενημέρωση ότι στο ελεύθερο θέμα η επιλογή θα είναι τυχαία ανάμεσα στα αντικείμενα που θα επιλέξετε...

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΧΑΚΕΡ


0. Φτιάχνω, άρα υπάρχω.
1.0 κόσμος μας είναι γεμάτος συναρπαστικά προβλήματα που περιμένουν λύση.
2.Η λύση ενός συναρπαστικού προβλήματος είναι πιο μεθυστική από την εξουσία, το σεξ ή το φαγητό.
3.Οι μεγάλες ιδέες ανήκουν σε αυτούς που τις υλοποίησαν.
4.Όλα μπορούν πάντα να γίνουν καλύτερα, απλούστερα, φτηνότερα.
5.Περιουσία και κοινωνική αναγνώριση είναι θλιβερά υποκατάστατα της αναγνώρισης από τον εαυτό μας και το συνάφι μας.
6.Κανένα πρόβλημα δεν πρέπει να λύνεται δεύτερη φορά.
7.Η βαρεμάρα και η χαμαλοδουλειά οδηγούν στη μετριότητα, η ελευθερία και ο ενθουσιασμός στη δημιουργία.
8.Το περισπούδαστο ύφος δεν υποκαθιστά την ικανότητα.
9.Είναι μεγάλη δύναμη να λύσεις ένα πρόβλημα μόνος σου αλλά ακόμη μεγαλύτερη να συνεργαστείς με άλλους του σιναφιού σου για να λυθεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα.
10. Η δύναμη της εξαπάτησης και της καταστροφής μπορεί να γοητεύσει μόνο μέτριους και αδύναμους.

Πηγή: Περιοδικό RAM

Το ρύζι

Το ρύζι

Απλώνονται τα χέρια σαν τα στάχυα

απ' τη Βομβάη ως το Μεξικό

η πείνα χτυπάει την πόρτα των φτωχών

στο χάρτη καρφώνονται σταυροί· στο μέτωπο σημάδια

έτσι το ρύζι δεν φυτρώνει στους ορυζώνες

έτσι καίγονται οι ζωές.

Εκεί που ο ήλιος φίλαγε τα καλαμπόκια

σκοτάδι πια

κι ο Σαλίκ δεν έχει που να πάει.

Η Βέρνη όμως μεθοκοπά,

ανοίγουνε σαμπάνια τα καρτέλ.

Μα να! Πάνω σ' άγριο άλογο καλπάζει ο Ταμερλάνος.

Η γη ξερνοβολάει διαβόλους

η Χάνα πια δεν διαβάζει το Κοράνι

κι ο Ραμάντα κρέμασε τις τελευταίες προσευχές

που προσευχές δεν είναι.

Άρχισε η εξέγερση!

Μακριά στο βάθος του ορίζοντα

το μπλε έγινε κόκκινο.

Ας ξεκαθαριστεί το τοπίο.

Όσο ένα παιδί κρεμιέται στου puma τα νύχια

όσο η Mossanto ξεριζώνει τις καρδιές των υβριδίων

όσο η Texaco σεργιανάει στα χώματα του Ιράκ

οι δρόμοι δεν θα 'χουν γυρισμό

και ο θυμός θα οπλίζει περίστροφα.

Λιγοστεύουν οι αναπνοές του κοιμισμένου κόσμου

οι πρόθυμοι επίσης λιγοστεύουν.

Άρχισαν οι αναδουλειές στα χρηματιστήρια

γιατί το ρύζι αρνείται πια να πουληθεί.


Για την αντιγραφή

Πλεύρης Γιώργος

Διαδικασία πιστοποίησης.. συνέχεια 1

Επίσης έλαβα και μία απάντηση από το Help Desk της πράξης -μια εβδομάδα μετά την υποβολή του ερωτήματος- που έχει ως εξής:
"Τα πλαίσια του ελεύθερου θέματος (διαφορετικά για κάθε κλάδο) έχουν αναρτηθεί στον Υποστηρικτικό Κόμβο της Πράξης. Κάθε πλαίσιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία προς διαπραγμάτευση και ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούμενο κατά την εκπόνηση του σεναρίου και υποδεικνύει μία συγκεκριμένη δομή για το σενάριο, διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τον εξεταζόμενο στην ανάπτυξη του σεναρίου.
Επίσης κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν θα επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε υλικού, σε έντυπη (βιβλία, σημειώσεις κλπ) ή ηλεκτρονική μορφή (δισκέττες, CD, memory stick, ιστοσελίδες του διαδικτύου κλπ), με εξαίρεση τα βιβλία που σχετίζονται άμεσα με τα σχολικά μαθήματα (σχολικό βιβλίο μαθητή, βιβλίο καθηγητή, ΑΠΣ), τα οποία οι εξεταζόμενοι μπορούν να έχουν μαζί τους στην εξέταση."

Διαδικασία πιστοποίησης.. συνέχεια

Η νέα ανακοίνωση περιλαμβάνει τα παρακάτω καινούργια στοιχεία..
"Η τελική δοκιμασία συνίσταται σε μία οnline εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί στα ΚεΠις και περιλαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο και ένα μη αυτοματοποιημένο μέρος. Τα δύο μέρη της τελικής δοκιμασίας διενεργούνται σε ενιαία χρονική περίοδο, με ανώτατη διάρκεια για κάθε εξεταζόμενο τις 4 ώρες.
Στο αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα τεθεί σε κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό
ένα τεστ με ορισμένο αριθμό ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας, στις οποίες θα κληθεί να απαντήσει. Στο τεστ θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού/λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχησης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών κλπ. Για ορισμένες ερωτήσεις η εκφώνηση και οι εναλλακτικές απαντήσεις θα είναι εξαιρετικά απλές, ενώ για άλλα ερωτήματα θα είναι πιο σύνθετες, αφορώντας για παράδειγμα συνδυασμούς εννοιών, κατανόηση καταστάσεων, σενάρια εφαρμογής λογισμικού κλπ.
Οι ερωτήσεις θα απαντώνται μέσω ενός αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος πιστοποίησης και
εν συνεχεία θα βαθμολογούνται με αυτόματο τρόπο.
Στο μη αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα ζητηθεί από τους υποψηφίους
εκπαιδευτικούς να γίνει ηλεκτρονικά (με χρήση του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου Ms-Word) ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη θα γίνεται στη βάση ενός «πλαισίου» ελεύθερου θέματος, το οποίο θα δίνεται μαζί με την εκφώνηση του θέματος. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία προς διαπραγμάτευση και ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούμενο κατά
την εκπόνηση του σχεδίου μαθήματος ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και θα υποδεικνύει μία συγκεκριμένη δομή για το προτεινόμενο σχέδιο/ δραστηριότητα. Σύντομα θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο Υποστήριξης Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, http://b-epipedo.cti.gr, περισσότερα στοιχεία και παραδείγματα αναφορικά με τη φύση των θεμάτων, για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα δημιουργήσουν οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην
πιστοποίηση θα «επισυνάπτονται» στο αρχείο απαντήσεων του αυτοματοποιημένου μέρους της εξέτασης και να καταχωριστούν στον κεντρικό εξυπηρετητή του πληροφοριακού συστήματος (MIS) του έργου. Τα αρχεία αυτά θα διοχετεύονται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, σε σώμα βαθμολογητών, το οποίο θα συγκροτηθεί με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ώστε να προκύψει ο τελικός βαθμός του μη αυτοματοποιημένου μέρους. Τα ηλεκτρονικά αρχεία διακινούνται από και προς τους βαθμολογητές μέσω του MIS της Πράξης με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας και χωρίς να είναι γνωστά τα στοιχεία του εξεταζόμενου. Κάθε ηλεκτρονικό αρχείο αντιστοιχείται σε έναν βαθμολογητή του σώματος βαθμολογητών με τυχαίο τρόπο."
Ολόκληρη η ανακοίνωση παρατίθεται εδώ.

Δήλωση συμμετοχής στην πιστοποίηση

Από σήμερα 24 -10 μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα προγράμματα πιστοποίησης. Έχει αναρτηθεί επίσης το πλαίσιο εξέτασης του μη αυτοποιημένου μέρους. Περισσότερα στην πύλη: http://b-epipedo.cti.gr/portal/index.php? option=com_frontpage&Itemid=611. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ευκολότερα απ' ότι τα περιμέναμε. Για ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας.

Υλικό για την 28η Οκτωβρίου

Αξιοποιήσιμο υλικό μπορείτε να βρείτε εδώ

Η Google ξαναχτυπά

Οι χρήστες της ηλεκρονικής βιβλιοθήκης της Google μπορούν να κατεβάζουν και να εκτυπώνουν ολόκληρα τα διαθέσιμα βιβλία που δεν καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα. Δεκάδες κλασσικοί τόμοι, όπως η Κόλαση του Δάντη και οι μύθοι του Αισώπου, διατίθενται ως αρχεία .pdf.
Μέχρι σήμερα, οι χρήστες του Google Book Search μπορούσαν να αναζητούν λέξεις-κλειδιά σε χιλιάδες βιβλία και να διαβάσουν ορισμένα από αυτά στην οθόνη.
Η υπηρεσία για το κατέβασμα ολόκληρων κειμένων δεν περιλαμβάνει βιβλία για τα οποία ισχύει copyright. Για τους τίτλους αυτούς είναι διαθέσιμα μόνο βιβλιογραφικά στοιχεία και τα αποσπάσματα γύρω από τις λέξεις-κλειδιά.
Αν και στο Διαδίκτυο υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες για τη διάθεση ολόκληρων βιβλίων -όπως το Πρόγραμμα Gutenberg-, οι υπηρεσίες αυτές συνήθως προσφέρουν τους τόμους ως αρχεία απλού κειμένου, και όχι σε μορφή που μπορεί να εκτυπωθεί άμεσα.
Η Google συνεχίζει την ψηφιοποίηση εκατομμυρίων βιβλίων, παρά τις αντιδράσεις εκδοτών και συγγραφέων για παραβίαση της πνευματικής τους ιδιοκτησίας.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα πανεπιστήμια του Χάρβαρντ, του Στάνφορντ, του Μίσιγκαν, της Καλιφόρνια και της Οξφόρδης, η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και η Βιβλιοθήκη του Κονγκρέσου.

Δείτε για παράδειγμα Τα έργα του Αριστοτέλη ή του Δημοσθένη
Μήπως κάποιος ζαλίστηκε από την υπερβολική ταχύτητα;

Λογοτεχνία κατεύθυνσης

Άλλη μια προσπάθεια συναδέλφου. Δείτε την.

Οδηγός σύνταξης σεναρίων

Και ακόμη περισσότερα....Πάντα ισχύουν όλα τα προηγούμενα...

Δομή διδακτικού σεναρίου

αι ακόμη πιο πολλά...


Πάντα βέβαια ισχύει ο κανόνας ότι αν δεν το κάνεις πρώτα μόνη (μόνος) σου την....

Διδακτικά σενάρια

Ακόμα πιο πολλές οδηγίες για τη δημιουργία σεναρίων.


Βέβαια πάντα ισχύει ότι κανείς δεν έμαθε ποτέ να κάνει κάτι απλώς βλέποντας πώς γίνεται..
Άρα ..άρατε τα πληκτρολόγιά σας και δοκιμάστε.

ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανακοινώθηκαν σήμερα 22/10 τα "πλαίσια" του ελεύθερου θέματος με τους άξονες περιγραφής του σεναρίου. Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ. Τελικά νομίζω, παρότι υπάρχουν ακόμα ασάφειες, ότι τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα από το αναμενόμενο. Οψόμεθα...

Κώστας Καβάφης Ιθάκη

Επειδή στο youtube κυκλοφορούν και διαμάντια δείτε και αυτά για τον Καβάφη.

Η Έλλη Λαμπέτη διαβάζει Καβάφη.
Ο Sir Sean Connery διαβάζει Καβάφη σε μουσική Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Η Ιθάκη από την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή σε μουσική Βαγγέλη Πααπθανασίου

Μελοποιημένη Ιθάκη από τον καταπληκτικό αντιστασιακό Καταλανό Lluís Llach (συναυλία)


Προσέξτε τις αντιδράσεις του κοινού.

Psonia sto Internet

ΠΡΟΣΟΧΗ:Το τραγούδι είναι αυθεντικό γιαπωνέζικο.


Καλή διασκέδαση..

ΚΣΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ


Παρά την πίεση μπορούμε και περνάμε καλά. Ούτε διάλειμμα δεν βγαίνουμε..

Δικτυακοί τόποι Λογοτέχνες


Βρείτε υλικό

Και για ό,τι χρειαζόμαστε πάμε πρώτα στην Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη

Το γραφείο μας...στο σύννεφο

Μιας και όλοι μας τώρα πιά έχουμε web-mail, καιρός είναι να μεταφέρουμε και τα υπόλοιπα υπάρχοντά μας, (έγγραφα, παρουσιάσεις, υπολογιστικά φύλλα, βίντεο, εικόνες).
Λοιπόν Έγγραφα στον Γούγλη
έγγραφα και όλα τα υπόλοιπα στο Zoho
και στο Scribd
φωτογραφίες στο Flickr ή στο Picasa
Φτιάξτε και την προσωπική σας πρώτη σελίδα εδώ
Για να μετετρέψετε τα δύσκολα .pdf αρχεία σε επεξεργάσιμα αρχεία κειμένου χρησιμοποιήστε αυτή τη δωρεάν -όπως πάντα- online υπηρεσία convertpdftoword (.. ναι αναγνωρίζει και ελληνικούς  χαρακτήρες.)
Για να δημοσιεύσουμε άμεσα τις παρουσιάσεις μας στον ιστό πολύ χρήσιμη δωρεάν εφαρμογή ειναι το authorSTREAMDesktop. Προϋποθέτει μόνο την εγγραφή μας στην αντίστοιχη υπηρεσία authorSTREAM.

ΜΗΝ ΑΓΧΕΣΤΕ...ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ


Προσέξτε ιδιαίτερα τις τελευταίες διαφάνειες (κατάλληλη έκδοση)
Και προπαντός μην

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Ενδιαφέρουσες οδηγίες και υπερδεσμούς μπορείτε να βρείτε εδώ, από τον καλό συνάδελφο Γιάννη Σαλονικίδη.
Ερωτήσεις πιστοποίησης (μόνο για εξάσκηση!!!) μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σε λάθος δρόμο τα νέα βιβλία του Γυμνασίου

έτε να έχουν δίκιο;

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ανακοινώθηκαν τα προκαταρκτικά για τις διαδικασίες πιστοποίησης.


Υπάρχουν βέβαια πολλά ερωτἠματα..

Διαδικτυακοί τόποι Ιστορία

Τα σχολεία σκοτώνουν τη δημιουργικότητα;; Α μπα ...αποκλείεταιΠαρακολουθήστε την απολαυστική ανάλυση του Sir Ken Robinson για ένα σχολείο διαφορετικό.
Χρειάζεστε οπωσδήποτε:
1. Καλή γνώση αγγλικών
2. Είκοσι λεπτά από τη ζωή σας.

Διαδικτυακό μουσείο

Ίσως το πληρέστερο εικονικό μουσείο της Ευρώπης. Τα σημαντικότερα έργα, περίπου 20000 καλύπτουν οκτώ αιώνες τέχνης (1000 -1850). Σχόλια, βιογραφίες μετά ... μουσικής.
Περιηγηθείτε αρχίζοντας από εδώ.

Το καλύτερα σχεδιασμένο διαδραστικό μουσείο βέβαια είναι το αγαπημένο μας Βρετανικό.
Απλά έξοχη επαγγελματική δουλειά.

Το μουσείο της τέχνης

Πάμε κάπου που (δεν) έχουμε πάει..


Εικονική πραγματικότητα φτιαγμένη από άλλους για μας.
Απλά καταπληκτικό.

Google Earth..ιστορία


Η νέα έκδοση του γνωστού Google Earth, για προβολή δορυφορικών φωτογραφιών από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Κύριο χαρακτηριστικό της νέας έκδοσης είναι το ανανεωμένο γραφικό περιβάλλον.
Η σχέση του με την ιστορία άμεση αν και αθέλητη. Σκεφτείτε το συνδυασμό Google Earth και Centennia.
Το Google Earth Outreach όμως το οδηγεί ένα βήμα προς τα .....πίσω.
Αφού κατεβάσετε το Google Earth από εδώ και το εγκαταστήσετε πηγαίνετε στις παρακάτω διευθύνσεις για να δείτε αμέσως
  1. τα ταξίδια των Πορτογάλων ν εξερευνητών του 16ου και 17ου αι,
  2. τον τάφο του Τουταγχαμόν
  3. το τείχος του Αδριανού
  4. αρχαιολογικά ευρήματα στην Κάτω Αίγυπτο
  5. την αρχαία αγορά της Αθήνας (σε τρεις περιόδους)
  6. τη Ρώμη τρισδιάστατη
  7. τους ιστορικούς χάρτες του David Rumsey 
  8. τον περίπλου της γης (Μαγγελάνος)

On line λογισμικά Ιστορίας

Σενάρια-Μικρός οδηγός

Χρήσιμο και διδακτικό.
Ακόμη επισκεφθείτε τη σελίδα
www.ictscenarios.gr , όπου μπορείτε να πάρετε ιδέες για σενάρια διαδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ.
Απαραίτητα θεωρούνται τα 1. Βιβλίο του καθηγητή για το συγκεκριμένο μάθημα. Θα τα βρείτε εδώ Γυμνάσιο και Λύκειο.
2. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

Google Chrome Νέος, απλός, στιβαρός, ασφαλής...φυλλομετρητής

Η Google ήταν πιστή στο ραντεβού της και ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης τη διάθεση της beta έκδοσης του νέου browser της σε 100 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική.Το Google Chrome είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης που έχει σχεδιαστεί για πιο εύκολη, γρήγορη και ασφαλή χρήση του ιστού, με λιτή σχεδίαση χωρίς εμπόδια.
Κάτι αλλάζει -πάλι;- στο σύννεφο.
Κατεβάστε τον από εδώ

ΓΙΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Και επειδή, παρόλες τις ενστάσεις μας, κάποιες και κάποιοι από μας έχουν αναλάβει μέρος ή και ολόκληρη τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, πολύ και χρήσιμο υλικό - πολυμεσικό βέβαια για να μη ξεχνιόμαστε- μπορείτε να βρείτε στις www.e-selides.gr και πιο συγκεκριμένα εδώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σας παραθέτω την εισήγηση του Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης για τα νέα διδακτικά βιβλία του Γυμνασίου, η οποία στηρίζεται σε παρατήσεις συναδέλφων και περιμένω να καταθέσετε και τις δικές σας παρατηρήσεις και σχόλια.
ΚΟΖΑΝΗ 15-4-08
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εκ μέρους του Σ.Φ.Κ. θα θέλαμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε την ΕΛΜΕ για την ευκαιρία που μας έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις για τα καινούρια σχολικά βιβλία και να καταθέσουμε τους προβληματισμούς μας στηριζόμενοι σε παρατηρήσεις συναδέλφων φιλολόγων του νομού μας που εφάρμοσαν τα συγκεκριμένα βιβλία στην τάξη.
Ένα πάγιο αίτημα της σύγχρονης εποχής είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνεχείς κοινωνικές μεταβολές .Στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας ,το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπόνησε το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών , γνωστό ως Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα συνεπακόλουθα διαθεµατικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών.
Σύμφωνα με την πρόταση του Π.Ι. προβλέπεται η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης για την υποχρεωτική εκπαίδευση είτε μέσω της διασύνδεσης των μαθημάτων με βασικές διαθεματικές έννοιες των περιεχομένων τους ,είτε µε την αφιέρωση του 10% του χρόνου στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας για διαθεµατικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας (projects), αλλά χωρίς να καταλύεται η αυτονομία των µαθηµάτων στο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου.
Στο πνεύμα αυτό και ύστερα από διαγωνισμό, ανατέθηκε σε συγγραφικές ομάδες η συγγραφή των νέων σχολικών βιβλίων για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διδακτική διαδικασία τα δύο τελευταία σχολικά έτη.
Συγκεκριμένα τα σχολικά βιβλία φιλολογικών μαθημάτων που άλλαξαν στο Γυμνάσιο είναι της Ν. Γλώσσας ,της Ν. Λογοτεχνίας και της Ιστορίας και των τριών τάξεων, καθώς και τα βιβλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α και Β Γυμνασίου .Το νέο βιβλίο της Γ τάξης θα διατεθεί και θα διδαχτεί την προσεχή σχολική χρονιά.
Επίσης , επανεκδόθηκαν τα βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση, Ηροδότου ιστορίες, Αρχαία Ελλάδα –ο τόπος και οι άνθρωποι, Ελένη του Ευριπίδη, Ομηρικά έπη : Ιλιάδα και οι Όρνιθες του Αριστοφάνη.
Για όλα αυτά τα βιβλία έχουν τυπωθεί και αντίστοιχα βιβλία του καθηγητή , τα οποία είναι κατατοπιστικά με πλούσιο θεωρητικό υπόβαθρο, βοηθητικό υλικό και παραπομπές με αποτέλεσμα να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στην προετοιμασία του διδακτικού έργου.
Σχετικά με τα βιβλία που προορίζονται για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση μπορούμε να πούμε ότι δεν φαίνεται να προβληματίζουν τους φιλολόγους ,αφού τα κείμενα που διαπραγματεύονται είναι κλασικά. Για το βιβλίο της Ελένης του Ευριπίδη , η πλειοψηφία των συναδέλφων θεωρεί την προσέγγιση του νέου βιβλίου πολύ ενδιαφέρουσα , όμως η απουσία της εισαγωγής για τη δραματική ποίηση και το θέατρο θεωρείται σημαντικό μειονέκτημα του βιβλίου αυτού.
Τα βιβλία που συζητήθηκαν περισσότερο είναι της Νεοελληνικής Γλώσσας . Από την πρώτη επαφή διαπιστώνει κανείς ότι διακρίνονται
• για την πλούσια και ελκυστική εικονογράφηση
• τις ποικίλες, προτεινόμενες, εναλλακτικές δραστηριότητες που κινητοποιούν και εξασκούν διάφορες δεξιότητες των μαθητών
• τον επαγωγικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης
• καθώς και την ποικιλία των κειμένων που αναφέρονται κατά πλειοψηφία σε σύγχρονα , ενδιαφέροντα θέματα.
Όμως
• η συσσώρευση ενός τόσο μεγάλου αριθμού εκτενών κειμένων σε κάθε ενότητα, που χρησιμεύουν ως βάση για τη μελέτη γραμματικών και συντακτικών φαινομένων θεωρείται άστοχη,
• ενώ ο προτεινόμενος επαγωγικός τρόπος ανίχνευσης αυτών των φαινομένων σε κείμενα που έχουν διδαχτεί σε προηγούμενες διδακτικές ώρες, καθιστά το βιβλίο δύσχρηστο και τη διαδικασία βαρετή για τους μαθητές, οι οποίοι κουράζονται να μεταφέρονται από κείμενο σε κείμενο διαβάζοντάς τα ξανά και ξανά προκειμένου να εντοπίσουν ένα δυο παραδείγματα του φαινομένου που εξετάζεται.
Έτσι, παρατηρείται
• κόπωση στην τάξη
• ενώ ο χρόνος δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της ύλης και τη χρήση του βιβλίου εργασιών το οποίο είναι γραμμένο με την ίδια φιλοσοφία.
Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην υιοθέτηση νεόκοπων ορισμών γραμματικής και συντακτικού που πολλές φορές δημιουργούν σύγχυση τόσο στους διδάσκοντες όσο και στους διδασκόμενους, επειδή έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες γνώσεις τους, αλλά και με αυτές που οι μαθητές θα διδαχτούν και θα αξιολογηθούν στο Λύκειο , αφού εκεί δεν έχουν γίνει αντίστοιχες αλλαγές.
• Π.Χ. η λέξη ά-κακος διδάσκεται στο βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου ως παράγωγη, ενώ στο Λύκειο ως σύνθετη.
Αναρωτιέμαι με τι κριτήρια θα αξιολογήσουν οι φιλόλογοι του Λυκείου τις γνώσεις αυτές των μαθητών και τι θα επιλέξουν τελικά οι μαθητές μας να γράψουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις;
• Ένα ακόμη παράδειγμα στο ίδιο βιβλίο είναι ότι υιοθετείται ο άνευ σημασίας διαχωρισμός των ουσιαστικών σε δικατάληκτα και τρικατάληκτα , προκαλώντας σύγχυση με τον αντίστοιχο χωρισμό των επιθέτων, που οι μαθητές έχουν διδαχθεί και στο Δημοτικό.
Υπάρχουν πολλές ακόμα παρόμοιες περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, όπως στο βιβλίο της Γ΄τάξης
• η διάκριση των αντίθετων λέξεων σε κλιμακωτά ,δυαδικά και αντίστροφα αντίθετα, ο χωρισμός των αναφορικών προτάσεων σε επιθετικές και ελεύθερες που έρχεται σε αντίθεση με το διαφορετικό χωρισμό των ίδιων προτάσεων που διδάσκονται στα Αρχαία Ελληνικά κλπ.
Το πρόβλημα που θα προκύψει είναι πασιφανές και η σύγχυση αναμενόμενη. Οι μαθητές θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους στους δασκάλους, τους καθηγητές και το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ δε θα μπορούν να διακρίνουν τι είναι τελικά σωστό και τι όχι.
Τα βιβλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου είναι αντικειμενικά πολύ δυσκολότερα από τα προηγούμενα και δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των 12χρονων και 13χρονων μαθητών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν
• μεγάλα σε έκταση κείμενα με πολύπλοκη σύνταξη και δύσκολο λεξιλόγιο
• λεπτομερέστερη θεωρητική προσέγγιση του ετυμολογικού που κουράζει τους μαθητές και
• συσσώρευση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων σε κάθε ενότητα που εμποδίζουν την αφομοίωση της νέας γνώσης.
Η παρουσία πινάκων γραμματικής στο τέλος των βιβλίων θα τα καθιστούσε πιο εύχρηστα, ανεξάρτητα από το ότι τα συνοδευτικά βιβλία συντακτικού και γραμματικής είναι ικανά να λύσουν κάθε απορία των μαθητών.
Τα βιβλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου συγκεντρώνουν κατά πλειοψηφία θετικούς χαρακτηρισμούς ,αφού τα επιλεγμένα κείμενα είναι ενδιαφέροντα, σύγχρονα με εύστοχες ερωτήσεις. Διατυπώθηκαν και κάποιοι προβληματισμοί για τον εξοβελισμό έργων των κλασικών για χάρη των νεότερων και λιγότερο καταξιωμένων λογοτεχνών , αλλά η πλειοψηφία των διδασκόντων αποδέχτηκαν τα βιβλία αυτά, εντοπίζοντας όμως ως μειονέκτημα την απουσία βιογραφικών στοιχείων των νέων αυτών λογοτεχνών. Το βιβλίο της ιστορίας της Λογοτεχνίας είναι βέβαια κατατοπιστικό, αλλά αναφέρει κυρίως τους κλασικούς εκπροσώπους των διαφόρων σχολών και συνήθως οι μαθητές δεν το φέρνουν μαζί τους.
Για το βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου που περιέχει έργα κλασικών λογοτεχνών όλων των περιόδων, διατυπώθηκαν απόψεις ότι η επιλογή των αποσπασμάτων δεν είναι η καλύτερη δυνατή, ενώ γενικότερα πολλά από τα κείμενα που περιλαμβάνονται, είναι αδιάφορα και κουραστικά για τους μαθητές.
Τα βιβλία της Ιστορίας και των τριών τάξεων του Γ/σίου είναι ιδιαίτερα πυκνογραμμένα με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ύλης.
Συγκεκριμένα για το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου, οι διδάσκοντες φαίνεται να αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα ,αφού όπως δηλώνουν
• έχει γίνει κακή επιλογή εικόνων, πηγών και χαρτών
• οι πλαγιότιτλοι δεν ανταποκρίνονται αρκετές φορές με το περιεχόμενο της ενότητας
• δεν τονίζονται με έντονη γραφή οι σημαντικοί όροι
• απουσιάζει η παρουσίαση σημαντικών γεγονότων, όπως πχ, η έκβαση της Σικελικής εκστρατείας
• ενώ κάποιες παράγραφοι είναι ιδιαίτερα δυσνόητες και θα πρέπει να ξαναγραφούν πχ η Οπλιτική φάλαγγα, τα ομηρικά έπη.
Το βιβλίο της Β΄ τάξης φαίνεται ότι παρουσιάζει συμπυκνωμένη την διδακτέα ύλη με συνοπτικό τρόπο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πληθώρα ερωτηματικών στους μαθητές.
• Επιπλέον, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται είναι αρκετά δυσνόητο για τους μαθητές αυτής της ηλικίας και αν αναλογιστούμε ότι αγνοούν βασικούς μεσαιωνικούς όρους που αναφέρονται στα κεφάλαια του Μεσαίωνα όπως πχ τον όρο φεουδαρχία, αφού δεν τις έχουν διδαχτεί στο Δημοτικό, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που προκύπτουν.
• Ο χρόνος δε φαίνεται να επαρκεί για την αξιοποίηση όλων των πηγών οι οποίες δεν είναι πάντοτε εύστοχες, ώστε να βοηθούν στη διδασκαλία της ενότητας.
• Επίσης η παρουσίαση των γεγονότων μπορεί να χαρακτηριστεί άνευρη και σε μερικές περιπτώσεις μεροληπτική, όπως στην ενότητα για την άλωση της Κων/λης, όπου με την επιλογή των πηγών προβάλλεται ο Μωάμεθ ο Πορθητής ,ενώ απουσιάζει αντίστοιχη πηγή για τον αυτοκράτορα Κων/νο Παλαιολόγο.
• Σε άλλο σημείο εντοπίζονται ελλείψεις ,όταν πχ στη σελ. 56, ερώτηση 2, ζητείται σύγκριση της εσωτερικής πολιτικής των Κομνηνών με την εσωτερική πολιτική των Ισαύρων, η οποία δεν αναφέρεται σε προηγούμενα κεφάλαια, ενώ στη σελ. 61 το παράθεμα στο οποία παραπέμπει η ερώτηση 4, δεν υπάρχει .
Το βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου είναι σε γενικές γραμμές καλογραμμένο και παρόλο που είναι συνοπτικό παρουσιάζει με τρόπο αντικειμενικό και ισορροπημένο τα γεγονότα .Η επιλογή των πηγών και των φωτογραφιών είναι εύστοχη και προκαλεί το ενδιαφέρον με τις παραπομπές του σε πρόσθετες πηγές και πληροφοριακό υλικό. Όμως οι 65 ενότητες που περιέχει είναι αδύνατον να διδαχθούν και να διατεθούν και 10 διδακτικές ώρες στην τοπική ιστορία, όπως προβλέπει το ΑΠ.

Τέλος, παρόλο που οι παρατηρήσεις μας επικεντρώνονται στα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου, θα αναφερθούμε και στο καινούργιο βιβλίο της Ιστορίας της Γ΄Λυκείου μεταφέροντας τις παρατηρήσεις των συναδέλφων που το δίδαξαν φέτος .Είναι λοιπόν
• επιστημονικά έγκυρο
• με ενδιαφέρον υλικό
αλλά
• είναι πυκνογραμμένο,
• με συνοπτική εξέταση των ιστορικών γεγονότων και
• με δύσκολο για τους μαθητές λεξιλόγιο με αποτέλεσμα τη δυσκολία αφομοίωσης της ύλης και την αδυναμία κριτικής επεξεργασίας των γεγονότων.
• Επίσης παρατηρείται παράλειψη σημαντικών ιστορικών γεγονότων, σε σχέση με προηγούμενα διδακτικά εγχειρίδια, ή ελλιπής εξήγηση γεγονότων της πρόσφατης ιστορίας.
• Όσο για τις πηγές, είναι ασύνδετες θεματικά με το κυρίως υλικό κάθε μαθήματος και εισάγουν νέα θέματα με αποτέλεσμα την αδυναμία επεξεργασίας τους λόγω έλλειψης χρόνου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Είναι φανερή η προσπάθεια των συγγραφικών ομάδων να ανανεώσουν το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων και τον τρόπο προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων, όμως η συσσώρευση τόσης ύλης σε περιορισμένο αριθμό σελίδων δημιουργεί προβλήματα ολοκλήρωσης και εμπέδωσης της καινούριας γνώσης.
• Για αυτό θα πρέπει να γίνει αποσυμφόρηση της ύλης και στην Ιστορία και στα Αρχαία Ελληνικά.
• Για τα βιβλία της Ν. Γλώσσας θα πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί ο αριθμός των κειμένων και κυρίως να μεριμνήσει η Πολιτεία έτσι ώστε να υιοθετηθεί κοινή Γραμματική και Συντακτικό για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Διαφορετικά θα προκύψουν προβλήματα στην αξιολόγηση των μαθητών και στην αξιοπιστία του ρόλου του εκπαιδευτικού.
• Τέλος θα πρέπει να αποσταλεί το συνοδευτικό, υποστηριχτικό ηλεκτρονικό υλικό το οποίο θα διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στην οργάνωση της διδασκαλίας του και θα κάνει τη διαδικασία της μάθησης πιο ενδιαφέρουσα.
Πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα ξεκινήσει την οργανωμένη αξιολόγηση των νέων βιβλίων ,όπως είχε προαγγείλει, και αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, θα προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις έτσι ώστε να προκύψουν καλύτερα βιβλία για παροχή καλύτερης Παιδείας στη χώρα μας.


Θεοδώρα Μουστάκα
Πρόεδρος
Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης

Εικονικά Μουσεία

Μια από τις πολλές δυνατότητες του διαδικτύου η εύκολη, γρήγορη και δωρεάν επίσκεψη σε όλα τα μεγάλα Μουσεία του κόσμου. Ξεναγηθείτε εύκολα και γρήγορα στις παρακάτω ενδιαφέρουσες διευθύνσεις: www.wga.hu, www.nationalgallery.gr, www.artcyclopedia.com, www.christusrex.org .Αναζητείστε στην τελευταία διεύθυνση το έργο του Ραφαήλ Σάντι η Σχολή των Αθηνών. Σημειωτέον ότι όλες αντιγράφονται.