Τα νέα δεδομένα

Και τώρα τι θα κάνουμες;
Τα νέα δεδομένα απαιτούν και νέες λύσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να επαναπροσδιορίσουμε ΟΛΟΙ μας, τις στάσεις, τις παγιωμένες αντιλήψεις, την τεχνοφοβία και να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα ενός ταχύτατα μεταδομούμενου κόσμου. Διαφορετικά..
Για παραπάνω έρευνα και πληροφόρηση επισκεφθείτε shifthappens
Και η νεότερη έκδοση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: