ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΗ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ :ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
       Στα πλαίσια της διερευνητικής μάθησης καλούνται  οι μαθητές   να  μελετήσουν  την ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα  και τη Διδασκαλία του Κέντρου  της Ελληνικής Γλώσσας, όπου διατίθεται πλούσιο και αξιόπιστο γλωσσικό υλικό.
       ΣΤΟΧΟΙ:
  • Η διδασκαλία δεξιοτήτων
  • Η εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών
  • Ο τεχνολογικός γραμματισμός
  • Ο  ψηφιακός  κριτικός  γραμματισμός
  • Η αντιμετώπιση του μαθητή ως ενεργούντος υποκειμένου
  • Η αναζήτηση και κατάκτηση της γνώσης μέσα από προσωπική έρευνα
  • Η συγκριτική διερεύνηση των λεξικών
  • Η κατανόηση της προέλευσης του λεξιλογίου ,των επαφών με τις άλλες γλώσσες , των πολιτισμικών επαφών  και των γλωσσικών αλλαγών.
     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
            Καλούνται οι μαθητές να ανοίξουν το Mozilla firefox και στη μηχανή αναζήτησης να πληκτρολογήσουν τον κόμβο  της πύλης  για την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία .
(www.greek-language.gr)              
        Στη συνέχεια επιλέγουν Νέα ελληνικά > εργαλεία >ηλεκτρονικά λεξικά και μετά το Λεξικό της  Κοινής  Νεοελληνικής του Τριανταφυλλίδη.
            Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει καλούνται οι μαθητές  να κάνουν αναζήτηση για τη λέξη  τέχνη με αναζήτηση και στο σώμα των λημμάτων , πατώντας βρες .Μόλις εμφανιστούν τα αποτελέσματα , οι μαθητές παρακολουθούν τη χρήση της λέξης  στο σώμα των κειμένων  . Έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν  τα αποτελέσματα και από τα υπόλοιπα λεξικά.
            Έπειτα για να βρουν ομόρριζες  λέξεις,  πληκτρολογούν τεχν% και αναζήτηση και στο σώμα των λημμάτων .Επιλέγουν από αυτές που εμφανίζονται   δύο  λέξεις  απλές και δύο σύνθετες και τις καταγράφουν στο φύλλο εργασίας.
            Στη συνέχεια πληκτρολογούν %τεχνία  χωρίς αναζήτηση και στο σώμα των λημμάτων .Από τις  λέξεις που εμφανίζονται  καλούνται οι μαθητές  να επιλέξουν  δύο λέξεις  για να σχηματίσουν  γραπτά   στο φύλλο εργασίας  προτάσεις.
             Μετά από αυτό , επιστρέφουν στην αναζήτηση της λέξης τέχνη  με  αποστολή στα σώματα  και καλούνται  να ανοίξουν  το  κείμενο  M0112  P007  L017  από την εφημερίδα Μακεδονία . Εκεί  εντοπίζουν το ειδικό λεξιλόγιο .
                Για να διαπιστωθεί η προέλευση των λέξεων , το επόμενο βήμα είναι να επιλέξουν οι μαθητές τη σύνθετη αναζήτηση .Στο παράθυρο διαλόγου επιλέγουν  στο σημασιολογικό τη μουσική  και στην ετυμολογία  γλώσσα γαλλική ,αγγλική ,τούρκικη και αιγυπτιακή.      
   

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.ΟΜΟΡΡΙΖΕΣ:
    ΑΠΛΕΣ:………………………………………………………………………………………………… 
    ΣΥΝΘΕΤΕΣ……………………………………………………………………………………………

2.ΦΡΑΣΕΙΣ:
Α)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Β)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................

3.ΕΔΙΚΟΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3.ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ:
ΑΓΓΛΙΚΕΣ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΓΑΛΛΙΚΕΣ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Δεν υπάρχουν σχόλια: