Επιμορφωτικά σεμινάρια ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς

Άρχισαν την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 τα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του υπεύθυνου του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, Σάκη Ευαγγέλου. Τα μαθήματα είναι δωρεάν για τους εκπαιδευτικούς του Νομού Καστοριάς. Το πρώτο μάθημα αφορούσε τη δημιουργία ασκήσεων με το ανοιχτό λογισμικό Hot potatoes. Έγιναν δύο τμήματα επιμορφούμενων από δύο ώρες στο καθένα. Επιμορφωτές ήταν ο Κώστας Μηντζιαρίδης και ο Γιώργος Πλεύρης.
Περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: