Δημοσίευση παρουσιάσεων στο SlideShare

Η διαδικτυακή αποθήκευση είναι ο πιο απλός, ασφαλής, αποτελεσματικός και λειτουργικός τρόπος αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων.
Έχουμε ήδη αναφερθεί επανειλημμένα στις δικτυακές αποθήκες "Δικτυακές αποθήκες, Όλα στο σύννεφο", καθώς και στην αναλυτική παρουσίαση της υπηρεσίας Sribd "Δημοσίευση εγγράφων στο σύννεφο".
Μια υπηρεσία που ειδικεύεται στη δικτυακή αποθήκευση και παρουσίαση παρουσιάσεων είναι και το SlideShare. Η μορφή που έχουν οι παρουσιάσεις είναι περίπου αυτή.
Για να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητές της πρέπει πρώτα να κάνουμε μια εγγραφή. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα υπόλοιπα είναι εύκολα, αν ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

 Βήμα 2
 Βήμα 3
 Βήμα 4
 Βήμα 5
 Βήμα 6
 Βήμα 7
Βήμα 8

Δεν υπάρχουν σχόλια: