Διδακτικό σενάριο από Α και Ζ για την 7η ενότητα της νεοελληνικής γλώσσας στη Β΄ Γυμνασίου

Διδακτικό σενάριο  6  ωρών στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών με χρήση των ΤΠΕ                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια: