Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

διδακτική παρέμβαση στην ιστορία


ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ –ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ(1830 ως σήμερα)

Χρονική διάρκεια : μία διδακτική ώρα
Εργαλεία :σχολικό εγχειρίδιο
                   CENTENNIA
                   Χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου
Απαιτείται :σχετική εξοικείωση των μαθητών στη χρήση
                      υπολογιστών και την επεξεργασία κειμένου.
Στόχοι:-να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τους υπολογιστές                                              και να κατανοήσουν τη διάδοση των Τ.Π.Ε. σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της μάθησης.
           -να καλλιεργήσουν δεξιότητες στα πλαίσια του
 ψηφιακού γραμματισμού.

Μετά από σύντομη επίδειξη του διαδραστικού άτλαντα CENTENNIA  καλούνται οι μαθητές να παρακολουθήσουν τις αλλαγές στα σύνορα του ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του ως σήμερα και να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας που ακολουθεί.


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ –ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ(1830 ως σήμερα)
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παρακολουθώντας τα σύνορα του ελληνικού κράτους μέσα από τον διαδραστικό άτλαντα CENTENNIA να συμπληρώσετε τις περιοχές που προσαρτήθηκαν κατά τις επόμενες χρονολογίες:
1830:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
1864:………………………………………………………………………………………..
1881:…………………………………………………………………………………………
1913:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1920:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1923:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1947:………………………………………………………………………………………
ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ:Να βρείτε με τη βοήθεια του σχολικού εγχειριδίου τις επίσημες συνθήκες που καθόρισαν την αλλαγή των συνόρων στην κάθε περίπτωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: