Λεπτομέρειες σχετικά με την Πιστοποίηση
Επιπροσθέτως έχω την ενημέρωση ότι στο ελεύθερο θέμα η επιλογή θα είναι τυχαία ανάμεσα στα αντικείμενα που θα επιλέξετε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: