Σενάρια-Μικρός οδηγός

Χρήσιμο και διδακτικό.
Ακόμη επισκεφθείτε τη σελίδα
www.ictscenarios.gr , όπου μπορείτε να πάρετε ιδέες για σενάρια διαδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ.
Απαραίτητα θεωρούνται τα 1. Βιβλίο του καθηγητή για το συγκεκριμένο μάθημα. Θα τα βρείτε εδώ Γυμνάσιο και Λύκειο.
2. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

Δεν υπάρχουν σχόλια: