Δικτυακές αποθήκες, Όλα στο σύννεφο.

Οι πιο συνηθισμένες υπηρεσίες για τη μεταφόρτωση αρχείων στο δίκτυο είναι:
Σε όλες τις υπηρεσίες το μόνο που χρειάζεται για την εγγραφή είναι μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περισσότερες λεπτομέρειeς στο μάθημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: