Μεσαιωνικό γραφείο βοήθειας (helpdesk)

Εισαγωγή στη χρήση του ...βιβλίου
Οποιαδήποτε ομοιότητα με αντίστοιχους σημερινούς χρήστες είναι εντελώς συμπτωματική!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: